Kontakt med handläggarenheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan du använda om du har allmänna frågor som rör LSS (lagen om stöd och service för funktionshindrade) och frågor gällande SoL (socialtjänstlagen) avseende insatserna hemtjänst, särskilda boenden, korttidsboenden och liknande. Vi tar också emot frågor om bostadsanpassningsbidrag samt funderingar kring avgifterna som är kopplade till de beslut som handläggarenheten har mandat att fatta. I de fall du vill ansöka om insatser har vi särskilda e-tjänster för detta.

 

Via e-tjänsten kan du:

* Lämna intyg eller andra handlingar till pågående ärende

* Lämna kommuniceringssvar i pågående utredning

* Överklaga beslut

* Ställa övriga frågor

OBS! Vill du ansöka om stöd/insats har vi andra e-tjänster för det

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt för ombud att företräda personen som ansökan gäller

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa