Anmäl ovårdad tomt eller olovligt byggande

LÄS MER

Om du misstänker att en byggnad inte följer reglerna i plan- och bygglagen kan du anmäla det till byggnadsnämnden i Härryda kommun. Du kan även anmäla en tomt som är ovårdad.

Brott mot plan- och bygglagen kan gälla bland annat:

  • olovligt byggande
  • olaglig åtgärd inom område för strandskydd
  • ovårdad tomt
  • hiss.

Du kan lämna in din anmälan anonymt. Du väljer själv om du vill få återkoppling på hur det går i ärendet eller inte.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa