Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa (14 kap 1 § socialtjänstlagen)
 
OBS! Rör orosanmälan våld eller en akut/brådskande oro för barnet/ungdomen, ring socialtjänsten: 031-724 68 18 eller via kontaktcenter 031-724 61 00.
Du som har anmälningsplikt och har ringt in en muntlig orosanmälan ska använda denna e-tjänst för att göra en skriftlig komplettering.
 
Viktigt!
  • Rör anmälan våld i hemmet ska inte vårdnadshavare informeras om anmälan. 
  • Vid våld eller annan brådskande oro: uppge tider då barnet/ungdomen hämtas/går hem från förskola/skola samt vilken förälder barnet/ungdomen just nu är hos vid eventuellt växelvist boende.
  • Rör anmälan barn/ungdomar med skyddad identitet ska inte anmälan göras via e-tjänsten. Ring och anmäl till socialtjänsten.
 
För dig som vill anmäla anonymt
Du som inte har anmälningsplikt som tjänsteperson kan göra en orosanmälan anonymt. Även om du loggar in med bank-id så sparas inga uppgifter om dig. Vi garanterar din anonymitet.
 
Socialtjänstens öppettider
Måndag till onsdag 8-16:30, torsdag 8-18, fredag 8-15,  dag före afton/röd dag 8-15
 
Akut hjälp utanför socialtjänstens öppettider
Behöver du akut hjälp eller har frågor när socialkontoret är stängt, kontakta Socialjouren Göteborg: 031-365 87 00
 
Är du osäker kring din anmälan
Konsultera gärna en socialsekreterare i mottagningsgruppen: 031-724 68 18 eller via kontaktcenter 031-724 61 00.
 
Läs mer om anmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa: Anmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa - Socialstyrelsen

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa