Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma till strandområden. Det är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten. Normalt finns strandskydd 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, längs alla vattendrag och sjöar. 

Ansökan

 Att bygga är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd liksom att gräva, schakta och utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur. Du kan då här ansöka om dispens. Om fastigheten ligger inom ett statligt skyddat området (natura 2000 område, landskapsbildsskydd, statligt naturreservat) ska du ansöka hos länsstyrelsen istället. lansstyrelsen.se

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtar kommunen företagsuppgifter.

Stämmer inte uppgifterna kan du ange dom nya uppgifterna i den här ansökan. Kom ihåg att även göra ändringarna på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det på skatteverket.se. Länk öppnas i nytt fönster.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa