Beställning av Nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för eldstad, attefallsåtgärd eller liknande.

Information om nybyggnadskarta på vår hemsida

Beställ karta efter färdig fastighetsbildning

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildning vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. 
Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta vänta med beställningen.

Hur lång tid tar det att få en nybyggnadskarta?

Normal leveranstid är 5-6 veckor. 

Avgift för nybyggnadskartor

Avgifter för nybyggnadskartor tas ut enligt taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Enligt taxan skall en beställning göras per fastighet, även om fastigheterna ligger bredvid varandra.

En nybyggnadskarta för fastigheter under 3000 kvadratmeter kostar från 7150 kronor beroende på vad du söker bygglov/anmälan för. En primärkarta för förhandsbesked kostar från 1166 kronor. Kostnaden för kartan ingår inte i bygglovsavgiften. Den skickas separat.

 Fullständiga uppgifter om avgifter finns i Kart- och mättaxans del av plan- och bygglovstaxa 2024, kapitel 3

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa