Beställning av Nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov eller gör en bygganmälan.

Nybyggnadskartan redovisar befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, gällande planer och byggnadsreglerande bestämmelser.

För varje nybyggnadskarta som framställs görs ett besök på fastighet för att mäta in detaljer som inte är med i kommunens kartdatabas. Det placeras även ut en s.k. arbets-/byggfix med inmätt höjd, den används sedan under byggskedet som höjdreferens. Som arbets-/byggfix väljer man något beständigt objekt som är fast i marken. Det kan vara ett gränsrör, fundamentet till flaggstång, stor sten, berghäll, brun, etc., arbets-/byggfixen markeras med sprejfärg.

En nybyggnadskarta ska beställas till varje fastighet som du söker bygglov för. Kartan är giltig i två år efter leverans. 

Beställ karta efter färdig fastighetsbildning

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildning vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. 
Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta vänta med beställningen.

Hur lång tid tar det att få en nybyggnadskarta?

Normal leveranstid är 4-5 veckor. Men under sommaren har vi lägre bemanning och därför är det något längre handläggningstid under juli och augusti.

Avgift för nybyggnadskartor

Avgifter för nybyggnadskartor tas ut enligt taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

En nybyggnadskarta för fastigheter under 3000 kvadratmeter kostar mellan 6 600-11 000 kronor beroende på vad du söker bygglov för. En primärkarta för förhandsbesked kostar 1166 kronor. Kostnaden för nybyggnadskartan ingår inte i bygglovsavgiften. Den skickas separat.
 

 Fullständiga uppgifter om avgifter finns i Plan- och bygglovtaxa:  Taxa 2022 (se sidan 17-20)

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa