Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om VA-anslutning gör du antingen via E-tjänst eller på särskild blankett som skickas till Härryda Vatten och Avfall AB. Blanketten finns att laddas ner som pdf.
Nyanläggning eller omläggning av VA-installation inom fastighet kan kräva bygglov eller bygganmälan. Kontrollera detta med Härryda kommuns bygglovsenhet.

Installationer ska utföras enligt  Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun (ABVA) och Boverkets Byggregler, BBR. 

För att få koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten, krävs i normalfallet att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för respektive vattentjänst. Det innebär i princip inom Mölnlycke, Landvetter, centrala Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, men undantag kan finnas.

Efter godkänd ansökan ska inkoppling utföras, förbindelsepunkten besiktigas, anläggningsavgiften betalas och uppsättning av vattenmätare samt återströmningsskydd ske innan vatten får uttas. 

Anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten kan komma att tas ut även om förbindelsepunkt inte har upprättats. Det förutsätter av det finns behov av bortledning och kommunen har ordnat avledning samt informerat om detta.

Regler för anslutning

Vid ny- och ombyggnad ska byggnationen läggas på sådan nivå att det blir betryggande självfall mot ledningar i gata. Spillvatten ska ha en egen servis. I områden med utbyggda dagvattenledningar ska dagvatten ha en egen servis eller anvisad punkt. En annan möjlighet är LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattenledning får ej kopplas på spillvattenledning. 

Ett väl fungerande VA-system är starkt beroende av hur fastighetsägarna utför sina delar av systemet och hur systemet används. Det är därför mycket viktigt att följa de bestämmelser och regler som finns.

Lagfaren fastighetsägare eller om du inte har bankID använd blankett

Om du är lagfaren fastighetsägare men saknar bankID ansöker du via en pappersblankett.

Efter ansökan får du besked

När vi fått in en VA-ansökan handlägger vi den och du får ett besked via Min sida eller via brev (om du ansökt via blankett).

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa