Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Anmälan ska lämnas in av den som ansvarar för verksamheten. Även vissa ändringar av miljöfarliga verksamheter ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden.  Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor eller anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00