Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Miljöfarlig verksamhet

Denna e-tjänst ska du använda om du tänkt att starta en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 22 § miljöbalken. Det kan gälla till exempel  bensinstationer, krossar, tryckerier, växthus, skjutbanor, anläggningar för tillverkning av färg, plastprodukter, återvinning och bearbetning av avfall.

Anmälan ska göra senast 6 veckor före planerad start av verksamheten.

Till anmälan ska bifogas:

  • Ritning över verksamheten
  • Karta som visar lokalisering
  • VA- ritning
  • Säkerhetsdatablad (KIFS)

Det kan också behövas kompletterande handlingar till exempel egenkontrollprogram. 

Klicka här om du vill veta mer.

Här kan du få mer information om våra avgifter.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta lokalisering
  • Ritning över verksamheten
  • VA- ritning
  • Säkerhetsdatablad (KIFS)
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa