Ansökan om trädfällning på Härryda kommuns mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om du vill fälla eller röja träd som står på kommunens mark.  Observera att ansökan endast gäller för träd som står på Härryda kommuns mark. Ärenden behandlas löpande i mån av tid och kan ha lång handläggningstid. 

Kriterier för bedömning av träd
Generellt är vi restriktiva med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig.

Varje träd bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Kommunens trafikverksamhet meddelar beslut så snart ansökan har behandlats. 

OBS! Eventuell trädfällning och dess omkostnader bekostas av den sökande. Vid godkänd ansökan begär kommunen in, via Mina sidor, ett intyg på auktoriserad arborist som är avsedd att användas för trädfällningen. 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa