Skolval inför läsåret 22-23

LÄS MER

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass får i slutet av oktober hemskickat en inbjudan till skolvalet.

Skolvalet genomförs digitalt, vilket innebär att samtliga vårdnadshavare behöver legitimera sig med e-legitimation för att genomföra det. Skolvalet görs via kommunens e-tjänst under november. Besked om skolplacering skickas ut senast i slutet av februari. 

Information om kommunens grundskolor hittar du här.

Härryda kommun försöker i första hand tillgodose vårdnadshavares önskemål om skolplacering. Om det finns fler sökanden än platser på en skola behöver ett urval göras. Följande urvalsgrunder tillämpas då i angiven ordning: 

  • Närhetsprincipen
  • Syskonförtur vid placering i förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3). Syskonförtur gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs F-3 när det yngre syskonet ska börja på samma skola.
  • Faktiskt avstånd (gångväg till den önskade skolan)

Följande behövs för e-tjänsten