Hemtjänst och andra insatser - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via e-tjänsten kan du ansöka om hemtjänst och andra insatser så som exempelvis trygghetstelefon (trygghetslarm), dagverksamhet och växelvård. (Bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen)

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller minskad ork har svårt att klara av din vardag kan ansöka om hemtjänst. Exempel på hemtjänstinsatser är hjälp med klädsel, hygien, inköp och tvätt. Det finns också andra möjligheter att ansöka om andra insatser såsom trygghetstelefon, dagverksamhet och växelvård.

 

Vem kan ansöka?

Endast den enskilde eller en legal företrädare (god man eller förvaltare) kan ansöka om hemtjänst. Anhöriga/närstående har inte rättsliga befogenheter att ansöka för den enskildes räkning men kan agera som stöd och hjälp vid ansökan och under utredningstiden. Den enskilde kan utse en anhörig/närstående till sitt ombud genom en fullmakt. Fylls ansökan i av någon annan än personen själv kommer ansökan att bedömas som en form av påverkan och vi behöver då kontrollera personens samtycke innan vi påbörjar utredningen.  

Efter att ansökan har inkommit kommer en handläggare kontakta dig för att kunna göra en utredning samt bedömning kring din ansökan om bistånd.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa