Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hemkommunen ska lämna tilläggsbelopp för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som går i en fristående skola och som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Det i enlighet med 9 kap. 21 §, 10 kap. 19 § samt 11 kap. 38 § skollagen (2010:800).
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Härryda kommun gör en individuell bedömning av ansökan. Beslut om tilläggsbelopp är delegerat till verksamhetschef för grundskola, anpassad grundskola och fritidshem enligt välfärdsnämndens delegationsordning i Härryda kommun.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa