Ansökan om skolskjuts för förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

LÄS MER

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd (avstånd), trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

För mer information om skolskjuts i Härryda kommun kan du läsa kommunens riktlinjer:

Riktlinjer för skolskjutsöppnas i nytt fönster

Följ ärendet på vårdnadshavarportalen

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via vårdnadshavarportalen. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Notiser som gäller din ansökan kan ibland hamna i din mejls skräppost. Kontrollera kontinuerligt din skräppost så att du inte missar viktig information som skickas ut.