Härryda kommun står bakom den här webbplatsen.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här beskriver vi hur våra e-tjänster i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen drivs av den extern leverantören Nordic Peak/Visma. Leverantören säger att de strävar efter och arbetar för att tekniken i plattformen ska uppfylla WCAG 2.1 nivå AA.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver innehåll från Härryda kommuns Open ePlatform som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda kommunens e-tjänst för synpunkter gällande tillgänglighet.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd denna e-tjänsten så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Exempel på brister förenligt med lagkraven

  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • För användare som navigerar med tangentbordet saknas länk för enkel navigation mellan sidor.
  • I vissa fall uppfyller inte nedladdningsbara PDF-blanketter kraven för tillgänglighet.
  • Det finns vissa brister för skärmläsare, exempelvis vad gäller uppläsning av ikoner och felmeddelanden.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem allt eftersom vi upptäcker dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av Open ePlatform Härryda kommun.

Redogörelsen uppdaterades den 17 november 2022

Webbplatsen publicerades den 17 juni 2020.

 

Vill du läsa mer om personuppgiftslagen kan du vända dig till Riksdagens hemsida: Personuppgiftslagen 1998:204.