Vård och omsorg - räkna ut ditt preliminära avgiftsutrymme

LÄS MER

Preliminär beräkning av avgift 2024 

Vi behöver uppgifter om din inkomst och din bostadskostnad för beräkning av din ekonomiska möjlighet att betala för hemtjänstinsatser. 

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är beloppet som blir kvar efter att summan av dina inkomster minskats med förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är din bostadskostnad och dina normala levnadskostnader = minimibelopp. För dina hemtjänstinsatser betalar du inte mer än storleken på avgiftsutrymmet eller som mest beloppet för högkostnadsskyddet.

Inkomster

Till inkomster räknas bland annat lön, pensioner, kapitalinkomster, ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada (skattepliktig livränta) och bostadstillägg. 

Faktisk bostadskostnad

För dig som bor i hyresrätt är den faktiska bostadskostnaden din hyra exklusive hushållsel. För dig som bor i bostadsrätt eller egen fastighet kan räntor och driftskostnader och annat ingå i den faktiska bostadskostnaden. 

Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid Socialtjänstens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Läs mer om avgift för hjälp i hemmet

Läs mer om avgift för särskilt boende

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa