Inlämning av besiktningsprotokoll för hiss och ventilation (OVK)

LÄS MER

Den  fastighetsägare eller annan part som äger eller ansvarar för en hiss, en lift eller någon annan motordriven anordning i en fastighet, ska se till att anordningen besiktigas regelbundet.

Detsamma gäller för ventilationen i en byggnad, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Besiktningen ska utföras av ett så kallat ackrediterat företag och den personen som gör kontrollen ska ha nödvändig teknisk kunskap.

Hiss, ventilation - Härryda kommun (harryda.se)

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa