Ansökan om tilläggsbelopp för barn/elev med omfattande behov av särskilt stöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för att ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elev med omfattande behov av särskilt stöd. Tjänsten kan användas av fristående skola/förskola och rektor inom kommunal skola/förskola.

Ansökningsperioden för förskolan är mellan 1 mars och 1 april inför höstterminen, samt mellan 1 september och 1 oktober inför vårterminen. Ansökningsperioden för grundskolan är mellan 1 mars och 1 april inför nästkommande läsår. 

Bestämmelserna för tilläggsbeloppet för respektive skolform finns i 8 kap. 21-24 §§, 9 kap. 19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§, 11 kap. 36-38 §§ (SFS 2010:800). I skolförordningen (SFS 2011:185) finns ytterligare bestämmelser.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa