Ansök om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill göra åtgärder som kräver en detaljplanupprättas, ändras eller upphävs ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om kommunen anser att det är möjligt att påbörja ett planläggningsarbete eller inte. Läs gärna mer om hur processen att ansöka om planbesked går till på vår hemsida; www.harryda.se/planbesked

Läs igenom nedanstående innan du påbörjar din ansökan. 

  • Du behöver bifoga en karta med tydlig avgränsning av planområdet utritat som bifogas i slutet av ansökan.
  • För att ansökan ska vara komplett ska du beskriva den önskade åtgärden tydligt i både text och med kartskisser. 
  • Samtliga fastighetsägare inom ansökans område måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla begäran. Ett godkännande kan bifogas i slutet av ansökan.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet och baseras på kommunens Plan- och bygglovtaxa. En avgift tas ut oavsett positivt eller negativt besked till fortsatt detaljplaneläggning. Du som ansöker om planbeskedet är betalningsansvarig. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/godkännande om du som registrerar inte är fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa