Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid på förskolan eller fritids

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omsorg på obekväm arbetstid
Barn mellan 1–13 år har möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och helger om du arbetar obekväma arbetstider utifrån placeringsföreskrifterna;

  • Omsorg vardagar mellan 18:30-06:00 samt helger kan i viss mån erbjudas efter en individuell prövning.
  • Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger.
  • Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna.
  • Omsorg ska erbjudas vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de måste minska eller inte kan behålla sin nuvarande sysselsättning.
  • Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg eller schema där det även framgår om möjligheter till andra arbetstider finns.
    Skriftligt intyg från din/era arbetsgivare ska styrka att du/ni arbetar på obekväma arbetstider och inte har möjlighet att förändra arbetstiderna.
  • Avgiften beror på hushållets inkomst, upp till en maxgräns.
  • Skolskjuts gäller inte till och från förskola/fritidshem.

När en komplett ansökan kommit in och beslutet tagits kontaktas ni av enhetschef gällande utförandeform för omsorgen på obekväm arbetstid.

Omfattas du eller din familj av sekretess var vänlig kontakta oss på telefon 031-724 61 00

Båda vårdnadshavare måste signera om de inte är folkbokförda på samma adress

Om ni är två vårdnadshavare och ni inte är folkbokförda på samma adress så måste båda signera innan ansökan kan behandlas.
Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.


Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa