Ansökan om eldningstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Eldning gäller enligt 11§ lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Om du/ni har tänkt att elda mellan perioden 1 april t o m 30 september inom tätort, behövs en dispens av miljö- och bygglovsnämnden.

Föreskriften om dispens gäller inte sådant arrangemang där polistillstånd krävs.

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering. Eldning får endast ske om ingen olägenhet för människor hälsa uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-7246100

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa