Anmälan om förskole- och skolverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om förskole- och skolverksamhet (enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1998:849)

Använd e-legitimation

Anmälan ska inkomma till miljö- och bygglovsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startas.

Samlad information om regler, avgifter och vad du behöver förbereda hittar du på harryda.se

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-7246100

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa