Ansökan, anmälan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten krävs alltid anmälan till miljö- och bygglovsnämnden. Detta gäller exempelvis bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.​

  • Anmäl minst sex veckor innan installationsarbetet påbörjas.​
  • Om din värmepumpsanläggning har effektuttag större än 10 MW råder anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. (Kontakta gärna miljö- och hälsoskydd innan du/ni anmäler detta).​
  • Inom vattenskyddsområde för kommunal dricksvattentäkt krävs särskilt tillstånd från miljö- och bygglovsnämnden för att få installera värmepump. ​

Uppgifter som behöver fyllas i din anmälan/ansökan​

  • Teknisk information om värmepumpen.​
  • Brunnsborraren bör vara certifierad enligt Sveriges Geologiska undersökning, SGU, ha kravspecifikationer eller ha motsvarande kompetens. Ange borrarens certifieringsnummer. (Lista på certifierade brunnsborrare finns hos miljö- och hälsoskydd). 
  • Om aktuellt, avstånd till din egen samt grannars dricksvattenbrunn samt avlopp.
  • Om borrhålet/kollektorslangen kommer att ligga närmre än 10 meter till din fastighetsgräns behöver du uppge grannens adressuppgifter och intyga att grannen gett sitt godkännande till din placering genom ett

​Dokument som behöver bifogas​

Bifoga en skalenlig situationsplan (tomtkarta), där fastigheten med byggnader, borrhålets/kollektorns placering tydligt framgår. Om det förekommer enskilt vatten och avlopp, ska även din egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning framgå.

Dokumentet kan skickas digitalt men det går också bra att skicka den via post.​

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtar kommunen företagsuppgifter.

Stämmer inte uppgifterna kan du ange dom nya uppgifterna i den här ansökan. Kom ihåg att även göra ändringarna på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det på skatteverket.se. Länk öppnas i nytt fönster.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-7246100

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa