Ansökan om inackorderingsbidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansökan sker genom att fylla i denna E-tjänst senast den 30 september inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår, vilket innebär tre ansökningar (dvs aldrig mer än en ansökan per läsår). Vårdnadshavare söker för omyndig elev. Om eleven fyller 18 år under innevarande läsår ligger ansökan kvar läsåret ut. Myndig elev fyller i e-tjänst när det är dags att ansöka för nytt läsår.

Det är viktigt att ni loggar in via Mina sidor och uppdaterar er ansökan vid ev ändring av angivet bankkonto.

  • Intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program, behövs två gånger per läsår

Intyget ska vara daterat efter den 15 september för höstterminen respektive 15 februari för vårterminen. Dessa intyg kan bifogas i E-tjänsten eller postas till:

Härryda Kommun/Hulebäcksgymnasiet

Att: Ingemar Dahlquist

Idrottsgatan 2

435 80 Mölnlycke

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

  • Att restiden från hemmet i Härryda kommun till skolan är minst 2 timmar (enkel väg). Undantag från detta kan göras vid studier av internatkaraktär.
  • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Att eleven studerar på heltid.
  • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.
  • Att elevens boende inte till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per termin.

OBS: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Härryda kommun.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg i Härryda kommun baseras på avståndet (km) mellan din folkbokföringsadress och skolan, se tabell. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Avstånd i km

Kronor per månad

0-124

1 460

125-174

1 625

175-224

1 770

225-599

1 875

600-899

1 980

900-1299

2 160

1300 eller mer

2 350

Båda vårdnadshavare måste signera om de inte är folkbokförda på samma adress

Om ni är två vårdnadshavare och ni inte är folkbokförda på samma adress så måste båda signera innan ansökan kan behandlas.
Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa