Kommunalt aktivitetsansvar

LÄS MER

Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Enligt skollagen ska kommunen arbeta för att ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning och inte har jobb ska erbjudas aktiviteter som syftar till att varje ungdom kommer vidare till studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar.

Aktivitetsansvaret rör ungdomar som är klara med grundskolan men som ännu inte har fyllt 20 år. Och genomför inte just nu, eller har inte fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola (eller motsvarande utbildning).

Enligt skollagen har hemkommunen ansvar för att ha kontakt med dessa ungdomar och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera till att ungdomen återupptar sin utbildning. Det är frivilligt att ta del av dessa insatser.

 

Vad kan du få hjälp med?

Om du ingår i den här gruppen kommer kommunen att försöka nå dig. Du kan få stöd och hjälp att hitta rätt så att du kan ta nästa steg i livet. Tillsammans med dig arbetas en plan fram som utgår från dina styrkor, önskemål och drömmar, men givetvis tas också hänsyn till eventuella hinder och svårigheter. Du kan få ta del av aktiviteter som studie- och yrkesvägledning, studier och/eller praktik.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa