Försörjningsstöd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Instruktioner e-tjänst ekonomiskt bistånd

I den här e-tjänsten kan du som är folkbokförd i Härryda kommun ansöka om ekonomiskt bistånd.

Om du har skyddad identitet kan du inte använda denna e-tjänst. För mer information: Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 

Du som vill ansöka för första gången och inte har en handläggare på enheten för försörjningsstöd bör kontakta mottagningsgruppen för ett första samtal innan du gör en ansökan.

Innan du börjar e-tjänsten

Det beräknas ta ungefär 20 minuter att göra en e-ansökan. Det är viktigt att du har underlag för inkomster och utgifter nära till hands när du gör din ansökan och skriver exakta belopp. Om du vill fortsätta med ansökan vid ett senare tillfälle, kan du välja att spara ansökan.

Medsökande

Är du gift, har en registrerad partner eller är sammanboende innebär det att din partner har försörjningsskyldighet även för dig. Din partner är då medsökande i din ansökan och hushållets gemensamma inkomster räknas ihop. Detta betyder att du även behöver fylla i din medsökandes personuppgifter, e-post, sysselsättning, inkomster med flera uppgifter. Medsökande behöver även godkänna ansökan via sin e-legitimation för att vi ska påbörja handläggningen. Det är därför viktigt att du fyller i rätt e-postadress till medsökande. Medsökande får information via e-post hur de kan godkänna ansökan.

Använd e-legitimation

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Mer information om e-legitimation. Om du har en medsökande behöver även denne en e-legitimation.

Mer information

På harryda.se finns mer information om ekonomiskt bistånd. Där finns också en manual/instruktioner för hur du fyller i e-ansökan. Instruktionerna finns översatta till engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och persiska.

Handläggningstid

När vi har fått din ansökan och de underlag som efterfrågas är målsättningen att handlägga ansökan inom ett par arbetsdagar. Om du vill göra en nyansökan kontakta vår mottagningsgrupp först för ett utredande samtal. Beslut på din ansökan skickas via post. Det är viktigt att du inkommer med de underlag som efterfrågas, annars riskerar du att få ett avslag på din ansökan. Du kan lämna underlagen digitalt via e-tjänsten, via e-post, i kommunhusets reception eller via post.

Mina sidor

Du kan logga in på Mina sidor för att se din inskickade ansökan. Din ansökan bevaras i tjänsteplattformen i 4 månader, efter det kan du inte längre se din ansökan på Mina sidor.  Uppgifterna i e-tjänsten kommer att föras över till ett verksamhetssystem där de bevaras i enlighet med socialtjänsten dokumenthanteringsplan. Beslut på din ansökan får du via brev som skickas via post till din folkbokföringsadress.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa