Anmälan om ändrad hämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har anmält hushållskompost till miljö- och bygglovsnämnden eller har abonnemang för matavfallsinsamling i kommunens kärl på din fastighet, kan du få förlängt/glesare hämtningsintervall för brännbart avfall  (det gröna kärlet).

Helårsbostad

Hämtningsintervallet är normalt varannan vecka. Du kan anmäla om förlängning av hämtningen till 13 gånger eller 4 gånger per år.

Fritidsbostad

Hämtningsintervallet är normalt för fritidsbostäder (hämtning mellan 1 maj till och med 30 september varje år)  varannan vecka. Du kan anmäla om  förlängning till hämtningen till  var fjärde vecka eller till 2 hämtningar per säsong.

Förutsättningar

För att få glesare hämtningsintervall  måste du har ett grönt 140 liters kärl eller ett 190 liters kärl.

Anmälan ska lämnas in senast 1 månad före avsedd ändrad hämtningsperiod och gäller tills vidare under förutsättning att inte olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Information

Den här tjänsten är enbart till för att användas om du önskar glesare hämtningsintervall på den gröna soptunnan när du har ett brunt matavfallskärl eller en hushållskompost. Om du avser att anmäla hushållskompost ska du istället använda blanketten "Anmälan om hushållskompost". Önskar du beställa nytt abonnemang, eller om du önskar ändra kärlstorlek, ska du kontakta Härryda kommuns Kontaktcenter, tel: 031-724 62 00. 

Om du ska göra ett ägarbyte, eller ska flytta in i en nybyggd fastighet, kan du gå in på Härryda kommuns hemsida Ägarbyte, byte av kärl.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa