Anmäl ändrad hämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har anmält hushållskompost till miljö- och bygglovsnämnden eller har abonnemang för matavfallsinsamling i kommunens kärl på din fastighet, kan du få förlängt/glesare hämtningsintervall för brännbart avfall  (det gröna kärlet).

Helårsbostad

Hämtningsintervallet är normalt varannan vecka. Du kan anmäla om förlängning av hämtningen till 13 gånger eller 4 gånger per år.

Fritidsbostad

Hämtningsintervallet är normalt för fritidsbostäder (hämtning mellan 1 maj till och med 30 september varje år)  varannan vecka. Du kan anmäla om  förlängning till hämtningen till  var fjärde vecka eller till 2 hämtningar per säsong.

Förutsättningar

För att få glesare hämtningsintervall  måste du har ett grönt 140 liters kärl eller ett 190 liters kärl.

Anmälan ska lämnas in senast 1 månad före avsedd ändrad hämtningsperiod och gäller tills vidare under förutsättning att inte olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Information

Den här tjänsten är enbart till för att användas om du önskar glesare hämtningsintervall på den gröna soptunnan när du har ett brunt matavfallskärl eller en hushållskompost. Om du avser att anmäla hushållskompost ska du istället använda blanketten "Anmälan om hushållskompost". Önskar du beställa nytt abonnemang, eller om du önskar ändra kärlstorlek, ska du kontakta Härryda kommun, Kontaktcenter tel: 031-724 61 00. 

Om du ska göra ett ägarbyte, eller ska flytta in i en nybyggd fastighet, kan du gå in på Härryda Vatten och Avfalls hemsida Ägarbyte, byte av kärl.

Här kan du få mer information om våra avgifter.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgift om 0,25 timmars handläggningstid tas ut för prövningen av ändrat hämtningsintervall.

Förenklad delgivning

Miljö- och hälsoskydd kan delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning.

1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via
e- post
till den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.

2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort,

Förenklad delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för fel.

3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.

4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.

5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då meddelandet enligt punkt 2 skickades. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att

någon frist börjar löpa från delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut. Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår

  • För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa) bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
  • Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
  • Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
  • Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
  • Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter för förenklad delgivning:

E- post: miljo.halso@harryda.se
Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
Telefon: 031-724 61 00

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa