Ansökan om återvinningskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är endast till för privatpersoner utan svenskt körkort, företag, säsongsboende som inte är folkbokförda i Härryda kommun eller privatpersoner som vill åka till Råssa i Bollebygds kommun. Alla andra ska använda sitt körkort för inpassering till återvinningscentralen.

Enklare inpassering till Bråta återvinningscentral med körkort

Kommunens återvinningscentral Bråta har bytt inpasseringssystem och du använder nu ditt körkort för inpassering. Har du inget körkort kan du aktivera det återvinningskort (ÅVC-kort) som du redan har. Kontakta kommunens kontaktcenter för att aktivera ditt kort. Använd e-tjänsten för att ansöka om ett nytt ÅVC-kort.

Bråta återvinningscentral

Företag

Företag använder även i fortsättningen sitt ÅVC-kort. Har ni i företaget använt ert ÅVC-kort någon gång sedan år 2019 kommer ert kort att automatiskt vara aktiverat. Har ni i företaget inte använt ert ÅVC-kort sedan 2019 måste ni kontakta kommunens kontaktcenter för att få ert ÅVC-kort aktiverat. Använd e-tjänsten för att ansöka om ett nytt ÅVC-kort.

Råssa återvinningscentral i Bollebygds kommun

Tillsvidare utfärdar vi inga ÅVC-kort till Råssa ÅVC i Bollebygd på grund av byte av inpasseringssystem. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa