Ansökan om återvinningskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla abonnenter som betalar för sophämtning i Härryda kommun har rätt till ett återvinningskort. Hyresgäster eller boende i bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensam sophämtning har också rätt till återvinningskort. Även företag kan få ett återvinningskort.

Regler och priser återvinningskort

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@harryda.se
031-724 62 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa