Ansökan om återvinningskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är endast till för privatpersoner utan körkort, företag, säsongsboende som inte är folkbokförda i Härryda kommun eller privatpersoner som vill åka till Råssa i Bollebygds kommun. Alla andra ska använda körkort för inpassering till återvinningscentralerna.

Enklare inpassering till Bråta återvinningscentral med körkort

Kommunens återvinningscentral Bråta har bytt inpasseringssystem och man använder nu sitt körkort för inpassering. Har du inget körkort kan du aktivera det återvinningskort (ÅVC-kort) som du redan har. Kontakta kommunens kontaktcenter för att aktivera ditt kort. Använd e-tjänsten för att ansöka om ett nytt ÅVC-kort.

Företag

Företag använder även i fortsättningen sitt ÅVC-kort. Har ni i företaget använt ert ÅVC-kort någon gång sedan år 2019 kommer ert kort att automatiskt vara aktiverat. Har ni i företaget inte använt ert ÅVC-kort sedan 2019 måste ni kontakta kommunens kontaktcenter för att få ert ÅVC-kort aktiverat. Använd e-tjänsten för att ansöka om ett nytt ÅVC-kort.

Råssa återvinningscentral i Bollebygds kommun

Liksom tidigare kan du som bor i Härryda kommun även lämna ditt grovavfall och farliga avfall på Råssa återvinningscentral i Bollebygd. Dock måste du då använda ett ÅVC-kort likt idag. Du som redan har ett sådant ÅVC-kort och har besökt Råssa någon gång sedan år 2019 fortsätter att använda detta precis som tidigare. Har man inte använt sitt kort sedan år 2019 på Råssa måste man kontakta kommunens kontaktcenter för att få sitt ÅVC-kort aktiverat. Använd e-tjänsten för att ansöka om ett nytt ÅVC-kort.

Regler, priser och mer information om inpassering med körkort samt återvinningskort

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa