Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten begär du som förtroendevald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevald näringsidkare som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme.

Begäran om ersättning ska framställas senast inom sex månader och för näringsidkare arton månader.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa