Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du som förtroendevald begära ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

Förlorad arbetsinkomst
Som förtroendevald har du rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som du förlorar när du fullgör dina uppdrag. Förlorad arbetsinkomst ska styrkas genom underlag.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ska avse den faktiska arbetstid som du har gått miste om.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom sex månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. För näringsidkare gäller arton månader.

Förlorad semesterförmån
Som förtroendevald har du rätt till ersättning för semesterersättning som du förlorat till följd av det kommunala uppdraget. Du ska ge in underlag som visar att semesterersättning förlorats och till vilket belopp.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa