Färdtjänst - ansökan Härryda kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan
Det kan dröja upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan. Vid semestrar kan väntetiden vara längre.

Vad är färdtjänst och vem kan få tillstånd till färdtjänst? (Du kan ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.)

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är förmågan att förflytta sig och/eller nyttja kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet. Att man av olika anledningar inte kör bil, att man inte kan göra inköp/bära. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om färdtjänst

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.

 

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du här

Skicka på annat sätt

Vill du skicka in din ansökan på annat sätt ta kontakt med trafikverksamheten på Härryda kommun. 

Frågor om e-tjänsten

Trafikverksamheten
trafik@harryda.se
031-7246100

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa