Färdtjänst - ansökan Härryda kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

I den här e-tjänsten kan du kan ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person. Det kan dröja upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan. Vid semestrar kan väntetiden vara längre.

Vad är färdtjänst och vem kan få tillstånd till färdtjänst?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är förmågan att förflytta sig och/eller nyttja kollektivtrafiken. 

Färdtjänst beviljas inte på grund av att det exempelvis inte finns kollektivtrafik där man bor eller att avgångarna är glesa. Färdtjänst beviljas inte heller för att man av olika skäl inte kör bil eller för att man inte kan göra inköp/bära. 

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning ska alltid skickas med förstagångsansökan. Förnyad ansökan kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.

Digitalt utlåtande via 1177
Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande, som du kan ladda ner via Mina sidor på 1177, för att sedan ladda upp det som en bilaga i e-tjänstansökan.

Utlåtande via papper
Om du inte har tillgång till ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan foto­grafera eller skanna in för att ladda upp som en bilaga i e-tjänst­ansökan.

Om du inte har möjlighet att bifoga ett läkarutlåtande digitalt i din e-tjänstansökan kan du även göra det via post i efterhand.
Läkarutlåtande - pdf för utskrift
På kommunens webbplats kan du läsa mer om färdtjänst

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Skicka på annat sätt

Vill du skicka in din ansökan på annat sätt ta kontakt med trafikverksamheten på Härryda kommun. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa