Ansökan om tillstånd för att schakta i gatu-, natur- och parkmark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är entreprenör ansöka om tillstånd för att schakta i gatu-, natur- och parkmark för godkännande av kommunen. Ansökan kan ta upp till 15 arbetsdagar att behandla. Du kan alltid följa ditt ärende på Mina sidor.

  • Ett godkänt schakttillstånd gäller i upp till 3 månader från den starttid som angivits i ansökan.
  • Tillståndet gäller sedan fram till det slutdatum som är angivet i ansökan.
  • Om inte arbetet hunnit påbörjas inom 3 månader från starttiden måste en ny ansökan skickas in.
  • Entreprenören ska kontakta kommunen om det finns önskemål om en förlängning av tillståndets slutdatum.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa