Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan

I den här e-tjänsten kan du ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person. Det kan ta cirka fyra veckor innan du får svar på din ansökan. I semestertider kan väntetiden vara längre.

Vem kan få tillstånd till riksfärdtjänst?

Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som måste resa mellan kommuner i Sverige, kan ansöka om riksfärdtjänst. För att du ska bli beviljad riksfärdtjänst ska resan inte kunna genomföras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice.

Omfattning

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Resan får inte vara till arbete, utbildning, vård eller behandling.

Vilka färdsätt gäller för riksfärdtjänst?

Kan du resa med allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare beviljas detta färdsättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kollektivtrafiken med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för kommunen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kollektivtrafiken och anslutningsresor med bil eller specialfordon.
Mer information om riksfärdtjänst hittar du på kommunens webbsida: 
Särskild kollektivtrafik - riksfärdtjänst 

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning ska alltid skickas med förstagångsansökan. Förnyad ansökan kompletteras med läkar­utlåtande efter begäran från handläggare.

Digitalt utlåtande via 1177
Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande, som du kan ladda ner via Mina sidor på 1177, för att sedan ladda upp det som en bilaga i e-tjänstansökan.

Utlåtande via papper
Om du inte har tillgång till ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan foto­grafera eller skanna in för att ladda upp som en bilaga i e-tjänst­ansökan.

Om du inte har möjlighet att bifoga ett läkarutlåtande digitalt i din e-tjänstansökan kan du även göra det via post i efterhand.
Läkarutlåtande - pdf för utskrift

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren.

Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin e-legitimation.

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 
Skicka på annat sätt
Vill du skicka in din ansökan på annat sätt ta kontakt med trafikverksamheten på Härryda kommun. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa