Lämna in en motion, interpellation eller fråga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Motion

  • väcks genom att den lämnas in till kommunens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige
  • ska lämnas in till kommunkansliet senast fem arbetsdagar före den sammanträdesdag den är avsedd att framställas
  •  ska vara skriftlig och undertecknad/signerad av en eller flera ledamöter
  •  får inte ta upp ämnen av olika slag

Obs! En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde, och kan därmed inte använda sig av denna e-tjänst.

 

Interpellation

  • ska vara skriftlig och undertecknad/signerad av en ledamot eller tjänstgörande ersättare.
  • ska lämnas in till kommunens kansli senast fem arbetsdagar före den sammanträdesdag den är avsedd att ställas
  • får ställas till ordförande i samtliga nämnder, i en fullmäktigeberedning och kommunala bolag som avses i 10 kap. 2-5 §§ KL.

Obs! En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet, och kan därmed inte använda sig av denna e-tjänst.

 

Fråga

  • ska lämnas in till kommunens kansli senast fem arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Obs! En ersättare får lämna in en fråga under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet, och kan därmed inte använda sig av denna e-tjänst.

Saknar du e-legitimation kan du även lämna in din motion, interpellation eller fråga till kommunkansliet.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa