Beställning av mättjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Via denna e-tjänst kan du beställa följande kart- och mättjänster:

  • Lägeskontroll
  • Utsättning 

Information om utsättning och lägeskontroll

Utsättning

Vid beställning av utsättning genom denna tjänst ingår en grovutsättning för markarbete samt en finutsättning för byggnation.
Finutsättning görs på profiler.

OBS! Det är beställarens/byggherrens ansvar att tillhandahålla och anordna profiler.

Läs mer om vad som gäller för utsättning 

Lägeskontroll

Du bör beställa mätningen innan du gjuter, om något bör justeras eller åtgärdas. Vi mäter in och koordinatsätter alla hörnen.
Därefter jämför vi inmätningen mot givet bygglov enligt följande:

  • att byggnadens storlek och yttermått stämmer
  • att måtten till gränserna stämmer
  • att höjden på grunden/formen stämmer

Ett protokoll utfärdas av mätningsingenjören och lämnas in till Bygglovsenheten som bifogar dokumentet till kontrollplanen.

Avgifter

Avgifter för utsättning och lägeskontroll tas ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.
Aktuella priser för 2022:

Utsättning (grov+fin)
 7 700  kr    Byggnad 0-200 kvm

Lägeskontroll nybyggnad
3 438 kr inkl. 25% moms   0-200 kvm

Lägeskontroll tillbyggnad
4 813 kr inkl. 25% moms   0-200 kvm

Avgifterna ovan gäller för fastigheter upp till 200 kvm. Fullständiga uppgifter om avgifter finns i senast antagna Plan- och bygglovtaxa:  Taxa2022 (se sidan 18-19)
Faktura kommer att skickas separat. Den ingår inte i bygglovsavgiften.

OBS! Kostnader för lägeskontroll & utsättning ingår ej i bygglovsavgifterna och kommer att faktureras separat

Behöver du mer information om våra kart- och mättjänster kan du besöka våra sidor på Härryda kommuns hemsida, du finner direktlänkar till dessa här nedan:

Läs mer om Kart- och mätuppdrag

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

Frågor om e-tjänsten

Arman Bergström
arman.bergstrom@harryda.se
031-724 62 25

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa