Beställning av mättjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Via denna e-tjänst kan du beställa följande kart- och mättjänster:

  • Lägeskontroll
  • Utsättning 

Information om utsättning, lägeskontroll
 

Utsättning

Beställning av grov- och finutsättning kan göras genom denna tjänst.
Observera att man måste ha ett godkänt startbesked av bygglovsenheten innan man får påbörja en åtgärd!

OBS! Det är beställarens/byggherrens ansvar att tillhandahålla och anordna profiler.

Läs mer om vad som gäller för utsättning

 

Lägeskontroll

Du bör beställa mätningen innan du gjuter, om något bör justeras eller åtgärdas. Vi mäter in och koordinatsätter alla hörnen.
Därefter jämför vi inmätningen mot givet bygglov enligt följande:

  • att byggnadens storlek och yttermått stämmer
  • att måtten till gränserna stämmer
  • att höjden på grunden/formen stämmer

Ett protokoll utfärdas av mätningsingenjören och lämnas in till Bygglovsenheten som bifogar dokumentet till kontrollplanen.
 

Egen utsättare/lägeskontroll

Det går att anlita en extern firma för utsättning & lägeskontroll. Viktigt är att parten upplever de krav som ställs i blanketten "överenskommelse mellan utsättare och Härryda kommun". Ifylld blankett kan mejlas till matochgis@harryda.se
Läs mer om vad som gäller för egen utsättare

OBS! Härryda kommun tar ut en avgift för kartering & kontroll av bifogat underlag från egen utsättning/lägeskontroll. Avgiften motsvarar två timmar timdebitering enligt gällande taxa (se taxa2024)

Observera att man måste ha ett godkänt startbesked av bygglovsenheten innan man får påbörja en åtgärd!

Avgifter

Avgifter för utsättning och lägeskontroll tas ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.
Aktuella priser för 2024:

Utsättning (fin)
8 491 kr + 25% moms    Byggnad 0-200 kvm

Utsättning (grov)
 4 852 kr +25% moms      Byggnad 0-200 kvm

Lägeskontroll nybyggnad
3 033 kr  + 25% moms   0-5000 kvm

Lägeskontroll tillbyggnad
4 246 kr + 25% moms   0-1000 kvm

Gränsutvisning
1 213 kr/tim + 25% moms  

Avgifterna ovan gäller för fastigheter upp till 200 kvm (utsättning) samt 5000 kvm respektive 100 kvm för lägeskontroll. Fullständiga uppgifter om avgifter finns i senast antagna Plan- och bygglovtaxa:  Taxa2024.
 

OBS! Kostnader för lägeskontroll & utsättning ingår ej i bygglovsavgifterna och kommer att faktureras separat

Behöver du mer information om våra kart- och mättjänster kan du besöka våra sidor på Härryda kommuns hemsida, du finner direktlänkar till dessa här nedan:

Läs mer om Kart- och mätuppdrag

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa