Ägarbyte eller ny fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om kommunala tjänster för sophämtning, vatten, avlopp, slam och återvinningskort. Detta gäller ägarbyte eller inflyttning till nybyggd fastighet.

När en fastighet byter ägare behöver vi få reda på det, det är säljarens ansvar att meddela oss förändringen. Anmälan gäller även dig som har ett nybyggt hus, detta för att vi ska kunna starta upp ett abonnemang för sophämtning.

Ett ägarbyte ska signeras av både befintlig- och ny ägare. I slutet får du som fyller i e-tjänsten upp en ruta om signering. Där fyller du i köparens kontaktuppgifter.

Är du hyresgäst?

Om du är hyresgäst ska du inte fylla i anmälan. Det är endast fastighetsägaren som ansvarar för att meddela uppgifterna.

Avläsning av vattenmätaren ska göras på ägarbytesdagen

Om du fyllt i anmälan före ägarbytesdagen återkommer du med vattenmätarens avläsning på ägarbytesdagen till kontaktcenter eller via mina sidor på harryda.se. Vid ett ägarbyte ska båda parter vara överens om den inlämnade avläsningen.

Denna e-tjänst kommer inte att registreras innan ägarbytesdagen och slutavläsning på vattenmätare inkommit.

Abonnemang 

För att få hjälp och information kring val av abonnemang läs vår taxa eller kontakta kontaktcenter.

Telefonnummer  031-724 61 00 eller e-post kommun@harryda.se

Mer om avfallstaxan kan du läsa här

Bekräftelse

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.
Du meddelas via e-post när något sker i ditt ärende.

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Säljaren ska göra denna anmälan
  • Köparen ska signera anmälan digitalt
  • Vattenmätaren ska vara avläst på ägarbytesdagen
  • Kontaktuppgifter till köparen
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa