Anmälan till visselblåsarfunktionen

LÄS MER

Så här fungerar visselblåsarfunktionen

Endast du som har någon form av arbetsrelation till Härryda kommun, Härryda energi, Härryda vatten och avfall eller Förbo kan använda visselblåsarfunktionen.

Du misstänker allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom verksamheterna och bedömer att ordinarie rapporteringsvägar inte är möjliga att använda.

Du skyddas av lagen och kan välja att vara anonym
Om du förväntar dig någon form av återkoppling måste du lämna kontaktuppgifter i e-tjänsten.

 

Så hanterar kommunen din anmälan

Anmälningar som kommer till kommunen är allmänna handlingar som diarieförs. De kan begäras ut.

Anmälare som lämnar uppgifter behöver vara medvetna om att uppgifter kan komma att bli offentliga. Dina kontaktuppgifter är dock skyddade av sekretess.

Mer detaljerad information om visselblåsarfunktionen finns på www.harryda.se/visselblasare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa