Särskilt boende/trygghetsboende - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via e-tjänsten kan du ansöka om särskilt boende/trygghetsboende 

Särskilt boende (äldreboende)

Boendeformen vänder sig till dig som har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad som inte kan tillgodoses i det egna hemmet med hjälp av hemtjänsten.

Trygghetsboende

Boendeformen är anpassad för dig som är 67 år eller äldre och som inte behöver vård dygnet runt men som ändå inte känner dig trygg med att bo kvar hemma. På trygghetsboende finns ingen personal och du behöver därför även ansöka om hemtjänst för det stöd och hjälpbehov du har i vardagen.

För att du ska beviljas plats krävs att båda kriterierna är uppfyllda:

  • Du har behov av stöd och hjälp i din bostad samt behov av lättåtkomlig service.
  • Du har behov av att bryta oönskad isolering.

Vem kan ansöka?
Endast den enskilde eller en legal företrädare (god man eller förvaltare) kan ansöka om någon av boendeformerna. Anhöriga/närstående har inte rättsliga befogenheter att ansöka för den enskildes räkning men kan agera som stöd och hjälp vid ansökan och under utredningstiden. Den enskilde kan utse en anhörig/närstående till sitt ombud genom en fullmakt. Fylls ansökan i av någon annan än personen själv kommer ansökan att bedömas som en form av påverkan och vi behöver då kontrollera personens samtycke innan vi påbörjar utredningen.

Om du bor i en annan kommun
Om du vill söka boende i Härryda kommun men bor någon annanstans görs först en bedömning om du tillhör målgruppen som har möjlighet att på förhand söka insatser i en annan kommun. För att tillhöra målgruppen krävs att du på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av tillsyn, vård- och omvårdnadsinsatser under större delen av dygnet. Bedöms du tillhöra målgruppen görs sedan en bedömning kring rätten till sökt insats.

Läs mer om äldreboende och trygghetsboende

 

Följ ärendet på Mina sidor

När du skickat in ditt ärende får du en bekräftelse till din e-post eller via sms med de ifyllda uppgifterna.

Du kan följa ditt ärende på Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa