Tillfällig/enstaka ändring för dig som är beviljad skoltaxi

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tänk på att det är kommunens skolskjutssamordnare som skickar in din beställning/ändring till
Västtrafiks Beställningscentral, där det förekommer handläggningstid så skicka in beställning/ändring i god tid.

  • Handläggningstider:
    • Tillfällig ändring: 5 arbetsdagar
       

Kontaktuppgifter: Västtrafiks Beställningscentral för skolskjutstaxi

Mån-fre: Kl 06:30-17:00
Telefon: 010-17 30 200
Kvällar och helger: Telefon 020-91 90 90
E-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se

Avbokning av enstaka resor eller på grund av sjukdom

  • Avboka i appen ”Boka resa”.
  • Ring 010-17 30 200 i så god tid som möjligt, men senast en timme innan resans start.

Utanför kontorstid ring 020-91 90 90.

  • OBS! Det är viktigt att avboka för att undvika en bomkörning.

Om du behöver ändra en resa med kortare varsel än fem arbetsdagar behöver du själv ordna resa för ditt barn till och från skolan 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa