Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning

LÄS MER

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun och som går i skola i annan kommun (fristående eller kommunal) kan av praktiska skäl behöva få sin modersmålsundervisning i den kommun skolan är placerad. Den aktuella skolan får då ansöka om tilläggsbelopp från Härryda kommun för den aktuella elevens modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet beräknas på Härryda kommuns budget för modersmålsundervisning dividerat med antalet elever som deltar i undervisningen. Tilläggsbeloppet räknas fram per kalenderår och kan förändras från höstterminen till vårterminen.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna. Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa