Anmälan av störning/olägenhet

LÄS MER

En störning kan handla om: störande fläktar, buller från t ex restauranger, skadedjur, störande sällskapsdjur, vedeldning,

  • avfall
  • vedeldning
  • störande sällskapsdjur
  • buller från till exempel fläktar,  restauranger eller trafik
  • tobaksrök
  • mögel i badrum
  • låg temperatur
  • bristande ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler
  • störningar utomhus, till exempel på tomtmark

För att miljö- och hälsoskydd ska kunna handlägga ditt ärende, måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd bör du ha kontaktat fastighetsägare, fastighetsinnehavare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen. Enligt miljöbalken är fastighetsägare/verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön.

Läs mer om störning och olägenhet här

För att underlätta handläggningen av ärendet,  är det viktigt att  anmälan fylls i så utförligt som möjligt.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa