Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under hämtningsperioden, maj t o m september, dock längst 7 år fram i tiden.

Slamavskiljare/sluten tank kan medges uppehåll om inte fastigheten kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Ansökan ska skickas in minst en månad före önskat uppehåll.

Återvinningskortet spärras efter beviljad dispens.

Tänk på att alltid inkomma med ansökan minst en månad före avsedd uppehållsperiod. 

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgift tas inte ut för råd och information.
Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtar kommunen företagsuppgifter.

Stämmer inte uppgifterna kan du ange dom nya uppgifterna i den här ansökan. Kom ihåg att även göra ändringarna på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det på skatteverket.se. Länk öppnas i nytt fönster.

Följ ärendet på Mina Sidor

När du skickat in ditt ärende så får du en bekräftelse till din e-post med de ifyllda uppgifterna.

Du kan också följa ditt ärende via Mina sidor. Du meddelas när något sker i ditt ärende.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida, www.harryda.se/gdpr. Länk öppnas i nytt fönster.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-724 61 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa