Sök tjänst

Härryda kommuns digitala tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden till kommunen. Det kan till exempel handla om att ansöka, anmäla eller boka.

Hitta din digitala tjänst

Skriv i sökfältet eller klicka dig vidare under kategori eller grupp (den roll i vilken du besöker sidan)

 

Tillgänglighetsredogörelse

 

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (41)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (43)

  • Anmälan av störning/olägenhet

   Om du upplever störningar och olägenheter kan du anmäla det till miljö- och hälsoskydd via e- tjänst eller blankett.  Innan du anmäler störningen ska du först kontakta fastighetsägare eller den som orsakar störningen.

    

    

   Om du upplever störningar och olägenheter kan du anmäla det till miljö- och hälsoskydd via e- tjänst eller blankett.  Innan du anmäler störningen ska du först kontakta fastighetsägare eller den som orsakar störningen.

    

    

  • Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för övriga verksamheter

   Här kan du anmäla om du har tänkt att anmälan om ett 12:6 samråd. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att anmälan om ett 12:6 samråd. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om efterbehandling inom förorenat område

   Här kan du anmäla om du har tänkt efterbehandla förorenad mark.

   Klicka här om  du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt efterbehandla förorenad mark.

   Klicka här om  du vill få mer information.

  • Anmälan om förskole- och skolverksamhet

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga förskole- och skolverksamheter.

   Klicka här om du vill få mer information.

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga förskole- och skolverksamheter.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om husbehovstäkt

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en husbehovstäkt.

    

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en husbehovstäkt.

    

  • Anmälan om hushållskompostering

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här anmäler du om du vill börja kompostera ditt matavfall.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter exempelvis solarium, bassängbad och skärande och stickande behandlingar.

   Klicka här om du vill få mer information.

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter exempelvis solarium, bassängbad och skärande och stickande behandlingar.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om krossverksamhet

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en krossverksamhet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en krossverksamhet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en miljöfarlig verksamhet.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en miljöfarlig verksamhet.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Härryda kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

   Klicka här om du vill ha mer information.

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Härryda kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

   Klicka här om du vill ha mer information.

  • Anmälan om schaktmassor

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om ändrad hämtning

   Här kan du anmäla om du önskar glesare hämtningsintervall på den gröna soptunnan när du har ett brunt matavfallskärl eller en hushållskompost.

    

   Här kan du anmäla om du önskar glesare hämtningsintervall på den gröna soptunnan när du har ett brunt matavfallskärl eller en hushållskompost.

    

  • Ansökan eller anmälan för enskild avloppsanläggning

   Här ansöker eller anmäler du om enskild avloppsanläggning.

   Klicka här för mer information.

   Här ansöker eller anmäler du om enskild avloppsanläggning.

   Klicka här för mer information.

  • Ansökan om eldningstillstånd

   Ansökan om dispens för eldning, från eldningsförbud.

   Klicka här om du vill få mer information.

    

   Ansökan om dispens för eldning, från eldningsförbud.

   Klicka här om du vill få mer information.

    

  • Ansökan om förmultningstoalett eller förtorkningstoalett

   Här anmäler du om du vill börja använda multrum, förmultningstoalett eller förtorkningstoalett.

   Klicka här för mer information.

   Här anmäler du om du vill börja använda multrum, förmultningstoalett eller förtorkningstoalett.

   Klicka här för mer information.

  • Ansökan om sophämtning varannan vecka företag eller förening

   Här kan du som har en företag/förening ansöka om att få sophämtning från det kommunala avfallet (grönt kärl) varannan vecka. 

    

   Här kan du som har en företag/förening ansöka om att få sophämtning från det kommunala avfallet (grönt kärl) varannan vecka. 

    

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan om tillfälligt uppehåll i sop- och slamhämtning

   Om du inte bor eller vistas i din fastighet under en längre period kan du ansöka om  uppehåll från sop- och slamtömning på din fastighet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Om du inte bor eller vistas i din fastighet under en längre period kan du ansöka om  uppehåll från sop- och slamtömning på din fastighet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du ansöka om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan, anmälan om installation av värmepump

   Här kan du anmäla/ansöka till miljö-/ och bygglovsnämnden när du vill installera värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla/ansöka till miljö-/ och bygglovsnämnden när du vill installera värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Avläsning av vattenmätaren

   Här kan du rapportera in din avläsning för vattenmätaren. 

   Här kan du rapportera in din avläsning för vattenmätaren. 

  • Beställning av matavfallspåsar

   Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill beställa matavfallspåsar gör det kostnadsfritt genom att fylla i e-tjänsten

   Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill beställa matavfallspåsar gör det kostnadsfritt genom att fylla i e-tjänsten

  • Bygg - Anmäla kontrollansvarig

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Bygg - Komplettera ditt ärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

  • Bygg - Komplettering inför slutbesked

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Bygg - Komplettering inför startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

  • Bygg - Lämna svar vid grannhörande

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Bygg - Mina ärenden

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

  • Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Bygg - Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Bygg - Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden. 

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden. 

  • Ej bygglovspliktig åtgärd, anmälan

   Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallshus

   Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallshus

  • Extra tömning av sopkärl

   Här kan du mot en kostnad enligt taxa beställa en extra tömning av ditt sopkärl.

   Här kan du mot en kostnad enligt taxa beställa en extra tömning av ditt sopkärl.

  • Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

   Ansökan om VA-anslutning.

   Ansökan om VA-anslutning.

  • Kontrollplan för eldstad

   Kontrollplan för eldstad

   Kontrollplan för eldstad

  • Kontrollplan för enkla ärenden

   Kontrollplan för enkla ärenden

   Kontrollplan för enkla ärenden

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten eller byggnad

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   Klicka här om du vill få mer information.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (11)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (11)

  Visa allaVisa färre

  Trafik, vägar och resor (10)

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (17)

  Visa allaVisa färre