Sök tjänst

Härryda kommuns digitala tjänster och blanketter

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden till kommunen. Det kan till exempel handla om att ansöka, anmäla eller boka.

Hitta din digitala tjänst

Skriv i sökfältet eller klicka dig vidare under kategori eller grupp (den roll i vilken du besöker sidan)

 

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (38)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo och miljö (41)

  • Anmälan av störning/olägenhet

   Om du upplever störningar och olägenheter kan du anmäla det till miljö- och hälsoskydd via e- tjänst eller blankett.  Innan du anmäler störningen ska du först kontakta fastighetsägare eller den som orsakar störningen.

    

    

   Om du upplever störningar och olägenheter kan du anmäla det till miljö- och hälsoskydd via e- tjänst eller blankett.  Innan du anmäler störningen ska du först kontakta fastighetsägare eller den som orsakar störningen.

    

    

  • Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för övriga verksamheter

   Här kan du anmäla om du har tänkt att anmälan om ett 12:6 samråd. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att anmälan om ett 12:6 samråd. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om efterbehandling inom förorenat område

   Här kan du anmäla om du har tänkt efterbehandla förorenad mark.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt efterbehandla förorenad mark.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om förskole- och skolverksamhet

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga förskole- och skolverksamheter.

   Klicka här om du vill få mer information.

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga förskole- och skolverksamheter.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om husbehovstäkt

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en husbehovstäkt.

    

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en husbehovstäkt.

    

  • Anmälan om hälsoskyddsverksamhet

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter exempelvis solarium, bassängbad och skärande och stickande behandlingar.

   Klicka här om du vill få mer information.

   I den här e-tjänsten kan du anmäla om nya anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter exempelvis solarium, bassängbad och skärande och stickande behandlingar.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om krossverksamhet

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en krossverksamhet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en krossverksamhet. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om livsmedelsverksamhet

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den som livsmedelsanläggning i Härryda kommun.

    

   Klicka här om du vill få mer information.

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den som livsmedelsanläggning i Härryda kommun.

    

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en miljöfarlig verksamhet.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en miljöfarlig verksamhet.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Härryda kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

   Klicka här om du vill ha mer information.

   Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du köpt i Härryda kommun?

   Skicka en anmälan om misstänkt matförgiftning via vår e-tjänst.

   Klicka här om du vill ha mer information.

  • Anmälan om schaktmassor

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att starta en verksamhet där du ska hantera Schaktmassor.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan eller anmälan för enskild avloppsanläggning

   Här ansöker eller anmäler du om enskild avloppsanläggning.

   Klicka här för mer information.

   Här ansöker eller anmäler du om enskild avloppsanläggning.

   Klicka här för mer information.

  • Ansökan om eldningstillstånd

   Ansökan om dispens för eldning, från eldningsförbud.

   Klicka här om du vill få mer information.

    

   Ansökan om dispens för eldning, från eldningsförbud.

   Klicka här om du vill få mer information.

    

  • Ansökan om förmultningstoalett eller förtorkningstoalett

   Här anmäler du om du vill börja använda multrum, förmultningstoalett eller förtorkningstoalett.

   Klicka här för mer information.

   Här anmäler du om du vill börja använda multrum, förmultningstoalett eller förtorkningstoalett.

   Klicka här för mer information.

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du ansöka om strandskyddsdispens. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan om tillstånd för djurhållning

   Här kan du ansöka om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. 

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du ansöka om du har tänkt att skaffa nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område. 

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ansökan, anmälan om installation av värmepump

   Här kan du anmäla/ansöka till miljö-/ och bygglovsnämnden när du vill installera värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten.

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla/ansöka till miljö-/ och bygglovsnämnden när du vill installera värmepump för utvinning av värme ur mark, grundvatten eller ytvatten.

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Beställning av matavfallspåsar

   Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill beställa matavfallspåsar gör det kostnadsfritt genom att fylla i e-tjänsten

   Verksamheter, flerfamiljshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar som vill beställa matavfallspåsar gör det kostnadsfritt genom att fylla i e-tjänsten

  • Beställning av Nybyggnadskarta

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta eller primärkarta.

   Använd den här e-tjänsten för beställning av nybyggnadskarta eller primärkarta.

  • Bygg - Anmäla kontrollansvarig

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Bygg - Komplettera ditt ärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

  • Bygg - Komplettering inför slutbesked

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

   Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

  • Bygg - Komplettering inför startbesked

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

  • Bygg - Lämna svar vid grannhörande

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Bygg - Mina ärenden

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

   Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden.

  • Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

   Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

  • Bygg - Ta del av beslut som granne eller sakägare

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

   Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

  • Bygg - Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden. 

   Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden. 

  • Ej bygglovspliktig åtgärd, anmälan

   Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallshus

   Anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallshus

  • Kommunalt vatten och avlopp - anslut fastighet

   Ansökan om VA-anslutning.

   Ansökan om VA-anslutning.

  • Kontrollplan för eldstad

   Kontrollplan för eldstad

   Kontrollplan för eldstad

  • Kontrollplan för enkla ärenden

   Kontrollplan för enkla ärenden

   Kontrollplan för enkla ärenden

  • Radonmätning

   Miljö- och hälsoskydd förmedlar radonmätningar till ett mätföretag. Fördelen för er är att ni får del av den mängdrabatt som vi har.

   Miljö- och hälsoskydd förmedlar radonmätningar till ett mätföretag. Fördelen för er är att ni får del av den mängdrabatt som vi har.

  • Underrättelse om förorening i mark, vatten eller byggnad

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   Klicka här om du vill få mer information.

   Här kan du anmäla om du har tänkt att underrätta om förorening i mark, vatten eller byggnad.  

   Klicka här om du vill få mer information.

  • Ägarbyte eller ny fastighet

   Vill ni anmäla ägarbyte eller är ni inflyttad till nybyggd fastighet? Då kan ni anmäla om kommunala tjänster för sophantering, vatten, avlopp, slam och återvinningskort här

   Vill ni anmäla ägarbyte eller är ni inflyttad till nybyggd fastighet? Då kan ni anmäla om kommunala tjänster för sophantering, vatten, avlopp, slam och återvinningskort här

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (11)

  Visa allaVisa färre

  Kultur och fritid (1)

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (10)

  Visa allaVisa färre

  Trafik, vägar och resor (10)

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (21)

  • Ansökan till Kulturskolan

   Här ansöker du till Kulturskolan. Vi har kurser i bild, dans, musikal, musikproduktion, rytmik, teater, sång, kör och mer än 15 olika musikinstrument.

   Här ansöker du till Kulturskolan. Vi har kurser i bild, dans, musikal, musikproduktion, rytmik, teater, sång, kör och mer än 15 olika musikinstrument.

  • Bibliotek; sök, låna om, reservera

   Bibliotek; sök, låna om, reservera böcker

   Bibliotek; sök, låna om, reservera böcker

  • Bidrag för förening för funktionsnedsatt

   Bidrag för förening för funktionsnedsatt

   Bidrag för förening för funktionsnedsatt

  • Bokningsförfrågan rum/lokal I Landvetter Kulturhus

   Du som har en förening eller ett företag kan hyra lokal i Landvetters kulturhus.

   Du som har en förening eller ett företag kan hyra lokal i Landvetters kulturhus.

  • Bokningsförfrågan rum/lokal i Mölnlycke Kulturhus

   Du som har en förening eller ett företag kan hyra lokal i Mölnlyckes kulturhus.

   Du som har en förening eller ett företag kan hyra lokal i Mölnlyckes kulturhus.

  • Borgerlig vigsel

   För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Härryda kommun.

    

   För de som planerar att gifta sig och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. Genom denna e-tjänst kan ni preliminärboka borgerlig vigsel i Härryda kommun.

    

  • Expedition Härryda

   Under sommarlovet kan man följa med Fritid ungdom på Expedition Härryda.

    

   Under sommarlovet kan man följa med Fritid ungdom på Expedition Härryda.

    

  • Ledarutbildningsbidrag

   Ansökan sänds in senast 60 dagar efter avslutad kurs. Den anses inkommen först när alla handlingar kommit in till Föreningsservice och behandlas därefter. Bidrag kan inte ges till ungdomar under 15 år.

   Ansökan sänds in senast 60 dagar efter avslutad kurs. Den anses inkommen först när alla handlingar kommit in till Föreningsservice och behandlas därefter. Bidrag kan inte ges till ungdomar under 15 år.

  • Lokal- och anläggningsbidrag kategori 1

   Lokal- och anläggningsbidrag kategori 1

   Lokal- och anläggningsbidrag kategori 1

  • Lokal- och anläggningsbidrag kategori 3

   Lokal- och anläggningsbidrag kategori 3

   Lokal- och anläggningsbidrag kategori 3

  • Närvarokort LOK-stöd

   Närvarokort LOK-stöd

   Närvarokort LOK-stöd

  • Skaffa bibliotekskort

   För att låna på biblioteken behöver du ha ett bibliotekskort. Kortet gäller på alla bibliotek i kommunen. Fyll i dina uppgifter för ett bibliotekskort och hämta ut kortet på ditt bibliotek. Glöm inte att ta med legitimation.

   För att låna på biblioteken behöver du ha ett bibliotekskort. Kortet gäller på alla bibliotek i kommunen. Fyll i dina uppgifter för ett bibliotekskort och hämta ut kortet på ditt bibliotek. Glöm inte att ta med legitimation.

  • Studieförbund kommunbidrag

   Studieförbund kommunbidrag

   Studieförbund kommunbidrag

  • Verksamhetsbidrag, ansökan 15 augusti

   Verksamhetsbidrag, ansökan 15 augusti

   Verksamhetsbidrag, ansökan 15 augusti

  • Verksamhetsbidrag, ansökan 15 februari

   Verksamhetsbidrag, ansökan 15 februari

   Verksamhetsbidrag, ansökan 15 februari

  Visa allaVisa färre