Radonmätning

LÄS MER

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Miljö- och hälsoskydd förmedlar radonmätningar till ett mätföretag. Fördelen för er är att ni får del av den mängdrabatt som vi har.

Ni får hem ett mätpaket och sätter själva ut mätdosorna. Instruktioner följer med i paketet. Radonmätning genomförs i minst två månader under perioden oktober - april.

Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Frågor om e-tjänsten

Susanne Olsson Bildtsén
susanne.bildtsen@harryda.se
031-7246100